2T Engineering

Architektura

Co děláme?

Provádíme projektové práce širokého rozsahu od rodinných domů přes nemocnice až po speciální stavby.

Spolupracujeme se rozsáhlým okruhem odborníků, zabývajících se projektováním pozemních staveb, jejich statického a požárního řešení, technikou prostředí staveb, inženýrskými objekty, provozními soubory apod. Společně můžeme našim zákazníkům nabídnout celé spektrum odborně provedených a koordinovaných projektových prací.

ARCHITEKTURA
Nabízíme kompletní zpracování projektové dokumentace od přípravné fáze projektu, vypracování studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, tendrové a realizační až po dokumentaci skutečného provedení stavby.
DOZVĚDĚT SE VÍCE
Previous slide
Next slide

01.
Poradenská a konzultační činnost

Na základě přání investora zajistíme jakékoliv poradenství v oboru stavebnictví (např. statika, stavební fyzika), architektury a urbanizmu. Poskytujeme odborné poradenství ve zdravotnictví.

02.
Příprava zakázky

Zajistíme potřebné podklady, zaměření stávajícího stavu, potřebné průzkumy a expertní posudky pro zpracování projektové dokumentace.

03.
Součinnost při výběru dodavatele

Zpracujeme tendrovou dokumentaci, nabízíme pomoc při zpracování poptávky i vyhodnocení nabídek.

04.
Zpracování kompletní projektové dokumentace

Vypracujeme studii, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, tendrovou a realizační dokumentaci.

05.
Součinnost při výstavbě

Autorský dozor a technický dozor investora ochrání záměr stavebníka a uvedou prováděnou stavbu do souladu s projektovou dokumentací. Před výstavbou nebo v jejím průběhu zpracujeme dokumentaci klientských změn a následně dokumentaci skutečného provedení.

06.
Součinnost při uvádění stavby do provozu

Zpracujeme potřebnou dokumentaci pro kolaudační souhlas a uvedení do provozu. Zpracujeme provozní řády. Na základě provozního a požárního řešení budovy vytvoříme informační a orientační plány.