Projekty a realizace


Kočičí oči

Lávka převádí přes dálnici D8 u Ústí nad Labem cestu pro pěší a cyklisty, spojuje Chlumec s ústeckou čtvrtí Všebořice a umožňuje propojení oblastí oddělených dálnicí.
Lávka překonává dálnici v místě čtrnáct metrů hlubokého zářezu, měli jsme tedy k dispozici dostatečně velký prostor pro pohledově výraznější konstrukci jak pod mostovkou, tak nad ní.
Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvě dvojice trub o průměru 406mm, které jsou vytvarovány do tvaru kočičích očí a navzájem propojeny prstenci z trubek o průměru 194mm. Do takto vytvořeného nosného tubusu je vložena ortotropní mostovka s ocelovým zábradlím. Tubus je natřen výrazným oranžovým nátěrem. Široké madlo, sloupky zábradlí a mostovka jsou stříbřitě šedé, výplň zábradlí byla z důvodu životnosti zvolena nerezová.
Konstrukce je uložena na dvou rozkročených monolitických pilířích a dvou krabicovitých monolitických opěrách.
Důležitou roli hrálo zakládání, lávka založena na důlních výsypkách bývalého lomu Antonína Zápotockého. Při návrhu bylo nutné uvažovat s dlouhodobým nerovnoměrným sedáním. Most je tedy založen plošně na patkách, vlastnosti podloží pod základy byly zlepšeny vibrovanými štěrkovými pilíři.

Naším záměrem bylo vytvořit zajímavou a výraznější konstrukci, oživující monotonní cestu po dálnici, která by se stala jistým orientačním bodem na dlouhých kilometrech. Zároveň měla být lávka atraktivní i pro ty, kteří ji budou využívat.

Spolupráce: Ing. Václav Mach, Ing. Vít Hoznour, Ing. Pavel Ryjáček
Kočičí očiKočičí očiKočičí očiKočičí očiKočičí očiKočičí oči