Projekty a realizace


Dostavba UOCHB Praha - Čtverec

Dostavba Ústavu organické chemie a biochemie Praha Dejvice, varianta Čtverec
Dostavba UOCHB Praha - ČtverecDostavba UOCHB Praha - Čtverec