01.07.2011

Kámen v architektuře

Informační servis obce architektů - Kámen v architektuře

Druhé čestné uznání obdržela práce Most přes řeku Berounku
v Praze Lahovicích, jedna z nejvytíženějších městských
dopravních staveb, situovaná nad soutokem Berounky
a Vltavy. Její autoři jsou Václav Mach, Lukáš Zemek
a Iveta Torkoniaková. Porotu zaujalo zejména pojetí mostních
pilířů coby ledolamů s nadčasovým aerodynamickým
tvarem, jejichž jádro je obloženo šedomodrou požárskou
žulou, dodávající projektu určitou robustnost, zdůrazňující
eleganci a solidnost architektonického výrazu. „Vznikl jeden
z nejoriginálnějších mostních projektů, který právě díky pou-
žitému materiálu získal nadčasovost a přinesl připomínku
kvalitního stavebního materiálu pro budoucí architektonické
i konstrukční uvažování a rozhodování…,“ konstatuje jury
ve své zprávě.

více zde...


zpět na seznam