07.08.2012

Kompletní přestavba železničního mostu

Ocelová konstrukce mostu ve Světlé nad Sázavou byla uložena na železobetonových prazích, podporovaných velkoprůměrovými pilotami.

Železnice ve Světlé nad Sázavou odděluje území s bytovou výstavbou a historické a kulturní centrum, které je zároveň správním a obchodním centrem města. Trať se tak stala bariérou v jeho rozvoji. Urbanisticky se ji sice podařilo vyvýšit, ale bezbariérových propojení obou částí města je stále málo.

Původní most pamatoval výstavbu železniční trati, ale postupně se stal kolizním místem s velkým počtem dopravních nehod. Chodci mohli projít pod mostem jen po vozovce, chodník končil u křídel mostu a opěry tvořily hranu vozovky. Ulice Lánecká je frekventovanou komunikací s množstvím chodců a uvedené poměry pod mostem způsobily, že se železniční most stal frekventovanou pěší komunikací.


Zdroj: http://stavitel.ihned.cz/c1-56882950-kompletni-prestavba-zeleznicniho-mostu

více zde...


zpět na seznam